Pulverizare Experimentare

Produse / Masa si camera de pulverizare
Masa si camera de pulverizare
automata
Masa si camera de pulverizare
manuala
Camera de pulverizare, test in laboratorpe plante in vazon, gestiune automata a ansamblului parametrilor: debit, presiune, volume/ha.
Inregistrarea si trasabilitatea datelor, masina realizata in conformitate cu caietul de sarcini.
Masa de pulverizare, test in laboratorpe plante in vazon, masina realizata in conformitate cu caietul de sarcini.
Drapeaux allemand
Euro-Pulvé - 14, route de Thann - BP 8 - F-68130 ASPACH - Tél.: 0033/3 89 40 68 66 - Fax: 0033/3 89 40 12 02
RCS MULHOUSE TI 417 764 099 N° de gestion 98 B 145 - Siret 417 764 099 00012 - Code APE 518P