Stanowiska do kontroli opryskiwania

 

Stanowisko do kontroli rozmieszczenia rozpylaczy (wg normy AFNOR).

Wyposażenie niezbędne do kontroli rozmieszczenia rozpylaczy opryskiwacza. Znaczący krok w kierunku optymizacji techniki eksperymentu

 • Ocena jakości rozpylaczy.
 • Określenie rozkładu oprysku na powierzchni uprawy zależnie od ciśnienia i kąta rozpylaczy.
 • Komfort obsługi.
 • Definicja właściwej wysokości belki.
 • Automatyczny odczyt próbek za pomocą komputera.
 • Kontrola całości urządzenia pod kątem użykowania w terenie.
 • Oprogramowanie z możliwością automatycznego obliczania przepływu cieczy i wyznaczania wykresu rozkładu przepływu.
 • Pomiar ciśnienia w różnych punktach opryskiwacza.
 • Kontrola przepływu w rozpylaczach.
 • Łatwość obsługi.
 • Kontrola wszystkich typów opryskiwaczy.
 • Konstrukcja umożliwiająca automatyczne opróżnianie próbek.